प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फ प्राप्त गरेको सिट संख्या (सूची)

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको सिट संख्या

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *