‘मैँले सिगरेट खाने मानिसलाई जागिरमा राख्ने गरेको छैन’

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *