सुजम्बर सम्भव

घाइते छापामारको अन्तिम युद्ध

एकथान भयानक युद्ध लड्नेछ र, सार्वकालिक विजय प्राप्त गर्नेछ, तिमीहरु एकल विजय जुलुस हेर्न...

पुत्ला दहन (कविता)

कृपया, मलाई यो सम्भावित कुदृश्यबाट बचाइदिनुहोस् ।

एक थुङ्गा फूलको आत्महत्या

आर्यघाटमा मलाई फेरि फूल नचढाउनु ।