शहीद

माओवादी मन्त्रीको शपथ : ‘शहीद’ को नाममा

स्पष्ट कानुनको अभावका कारण मातृभाषामा नभई राष्ट्रिय भाषामै मन्त्रीहरुले शपथ लिनुपरेको थियो ।

शहीद !

मेरो देशमा आफ्ना सपना साकार पार्न नेताले शहीदका सपनालाई रुखमा झन्ड्याउँछन्