धर्म

धरानको धार्मिक पर्यटनमा कोरोना महामारीको चुनौती

विश्वमा धार्मिक पर्यटनको महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा रहेको नेपालमा पर्यटनमा नराम्रो असर परेको छ ।

चाण्डक्य नीतिका अनुसार यस्ता मान्छेसँग पैसा रहँदैन

धेरै खाना खाने व्यक्ति पैसाको लागि चिन्तित हुन्छ । धेरै खाना खाने व्यक्ति लक्ष्मीलाई...